- W głosowaniu udział wzięło 454 posłów; większość bezwzględna wyniosła 228 posłów. "Za" odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciwko - 219, 1 wstrzymał się od głosu – czytamy.

Następnym krokiem na drodze tej ustawy jest decyzja o jej podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawę autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości ws. powołania komisji, która ma badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 Sejm przyjął 14 kwietnia bieżącego roku.

- Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki – podaje PAP.