Ustawa ma chronić konsumentów przed spekulacjami związanymi z obecną sytuacją na rynku. Członkowie gospodarstwa domowego będą mogli kupić maksymalnie 3 tony węgla w cenie gwarantowanej, która nie może przekroczyć 996,60 zł, ale może być niższa. Kupując węgiel, trzeba będzie poinformować sprzedawcę o ilości węgla kupionego przez gospodarstwo domowe od dnia wejścia ustawy w życie. Wcześniej konieczne jest też złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Sprzedające węgiel gospodarstwom domowym przedsiębiorstwa otrzymają rekompensaty od państwa. W czasie sejmowych prac nad projektem zwiększona została wysokość rekompensaty z kwoty nie wyższej niż 750 zł brutto do kwoty nie wyższej niż 1073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego.