Informacje na ten temat przekazał w sieci adwokat Piotr Leonarski. Zapytał mecenasa Piotra Zemłę, uważającego się za szefa rady nadzorczej TVP:

[…] czy Sąd Rejenowy dla m. st. Warszawy oddalił skargę na orzeczenie referendarza sądowego odmawiające m. in. wpisu Pana Mecenasa do KRS jako członka Rady Nadzorczej TVP?”.

Ten odparł, że nic mu o tym nie wiadomo, jednak będzie wdzięczny jeśli mec. Leonarski „go oświeci”. W odpowiedzi otrzymał skan dokumentu z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Czytamy w nim, że sąd oddalił skargę na orzeczenie referendarza sądowego, który odmówił wpisu nowego zarządu TVP do KRS.

Zemła za dokument podziękował, dodał że postanowienie jest nieprawomocne i zostanie zaskarżone.