Chodzi o rozważaną przez władze kraju derusyfikację przestrzeni publicznej – zmianę rosyjskich nazw ulic i dzielnic w stolicy, Biszeku. Wniosek w tej sprawie został złożony przez szefa parlamentu Nurłana Szakijewa.

W opinii wiceprzewodniczącej Międzynarodowego Komitetu niższej izby rosyjskiego parlamentu wpłynie to na prawa Rosjan w tym kraju. Swietłana Żurowa stwierdziła, że podobnie wcześniej postępowały kijowskie władze, co doprowadziło do rozpoczęcia „wydarzeń w Ukrainie”.