Prezydent Andrzej Duda wygłosił dziś przemówienie w czasie Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconego budowie globalnej odporności i promowaniu zrównoważonego rozwoju. W swoim wystąpieniu wskazał na globalne kryzysy, które wstrząsają współczesnym światem.  

- „Każdy kraj doświadcza problemów wynikających z pandemii, wojen i konfliktów, zmian klimatu i katastrof naturalnych. Przerwane łańcuchy dostaw, zablokowane drogi transportu, brak bezpieczeństwa energetycznego i brak bezpieczeństwa komunikacji wpływa na społeczeństwa i gospodarki na całym świecie”

- zauważył.

Ocenił, że „wiele z tych wyzwań może być ograniczonych poprzez budowę regionalnych połączeń infrastruktury, które stanowią kluczowy instrument budowy odporności, co jest niezwykle ważnym zadaniem dla światowego rozwoju”.

Polski prezydent zwracał również uwagę, że należy ograniczać kryzysy i im zapobiegać, a nie jedynie na nie reagować. Wyraził też zadowolenie z faktu, że udało mu się „zainicjować i prowadzić inicjatywę na temat Zgromadzenia Ogólnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju”.

- „Wspólna regionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salvadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy i Rumunii była współfinansowana przez ponad 80 krajów będących przedstawicielami wszystkich regionów. Poprzez konsensus przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne dało to inicjatywę dzisiejszemu spotkaniu. Rezolucja ta wysyła silny sygnał do narodów zjednoczonych i systemu prywatnego, że inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę stanowią priorytet globalny”

- podkreślił.