Został nim płk. Bartosz Jarmuszkiewicz, który do tej pory pełnił funkcję wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier zatwierdził wcześniej dymisję Piotra Krawczyka dotychczasowego szefa AW.

"Jest absolwentem kursu oficerskiego dla funkcjonariuszy wywiadu. Służbę w UOP - później w ABW - rozpoczął w 1997 r. Kurs oficerski ukończył w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach. Od początku służby w UOP i później w ABW zajmował się pracą operacyjną" – poinformował Żaryn, podkreślając że nowy szef agencji posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w terenie i w centrali.

"W ABW sprawował nadzór m.in. nad Departamentem Kontrwywiadu. Aktywnie współpracował z wywiadem i kontrwywiadem służb specjalnych państw sojuszniczych" - zaznaczył Żaryn.