To właśnie św. Piotr dzierżący klucz w lewej ręce i św. Paweł trzymający w prawej dłoni miecz, przedstawieni w herbie Poznania stojący na basztach murów obronnych miasta patronują mu i strzegą go.

Obaj święci apostołowie są też zarazem patronami najstarszej na ziemiach polskich poznańskiej katedry - która jako pierwsze polskie biskupstwo otrzymała patronów katedry rzymskiej. Patronują oni także całej poznańskiej archidiecezji.

Pierwszy zachowany wizerunek herbu miasta Poznania, oczywiście z postaciami św. Piotra i św. Pawła, pochodzi sprzed blisko siedmiu wieków i widnieje na dokumencie datowanym na 1 maja 1344 roku.