Rozpoczęcie kariery w TVP

Iwona Bocian-Zaciewska dołączyła do zespołu TVP w 1995 roku jako specjalistka, a następnie pełniła szereg kierowniczych stanowisk, pracując z różnymi prezesami stacji. W 2016 roku, gdy kierownictwo TVP objął Jacek Kurski, Bocian-Zaciewska została wicedyrektorką ds. marketingu. Później zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w biurze spraw korporacyjnych, a w 2021 roku rozpoczęła kierowanie kanałem TVP Kobieta.

Koniec współpracy z TVP

Nieoficjalne doniesienia o zakończeniu współpracy z TVP pojawiły się niedawno, jednak sama zainteresowana jeszcze nie skomentowała tych informacji publicznie.

Skandal wokół siłowego przejęcia TVP

Ostatnie wydarzenia wokół siłowego przejęcia mediów publicznych przez rząd wzbudziły wiele kontrowersji i krytyki. Incydent ten wywołał burzliwe reakcje w społeczeństwie oraz został potępiony przez różne instytucje, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka. Sądy rejestrowe również nie uznały nowych władz mediów publicznych ani ich likwidatorów, co tylko pogłębiło zamieszanie wokół sytuacji w TVP.