- „Nota dyplomatyczna dotycząca reparacji - zostanie przekazana do MSZ Niemiec. Wyraża ona przekonanie, iż strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uregulowania kwestii następstw agresji niemieckiej w latach 1939-1945”

- powiedział minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau po podpisaniu noty.

Jutro prof. Rau spotka się w Warszawie ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock. Najpewniej w trakcie rozmowy zostanie poruszona również kwestia należnych Polsce odszkodowań.  

1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach Polski w czasie niemieckiej okupacji, które oszacowano na 6 bilionów 200 miliardów zł. Publikacja raportu ożywiła dyskusję nt. reparacji, a działania zmierzające do ich uzyskania rozpoczął rząd Zjednoczonej Prawicy.