Konferencja jest inicjatywą papieża Franciszka skierowaną do ludzi młodych i zgromadziła ponad 1000 „młodych ekonomistów i przedsiębiorców” z ponad 120 krajów świata. Zastanawiano się w jej trakcie, jak dać „nową duszę ekonomii” oraz nad kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i kryzysem energetycznym.

Jak podkreśla Haynes, „kluczowym tematem całego wydarzenia nie była religia, ale uwaga poświęcona klimatowi”. 24 września papież zjawił się w Asyżu osobiście, wygłaszając przemówienie, w którym mówił o tym, że „starsze pokolenie nie ustrzegło naszej planety, a my nie strzeżemy pokoju”. Papież wezwał do budowy nowej ekonomii: „ekonomii przyjaznej ziemi i ekonomii pokoju”, której punktem skupienia ma być „nawrócenie ekologiczne”.

„My, ludzie, w tych ostatnich dwóch wiekach rozwijaliśmy się kosztem ziemi. To ona zapłaciła rachunek – stwierdził papież Franciszek. – Zanieczyszczenie, które zabija, to nie tylko dwutlenek węgla; nierówność także śmiertelnie zanieczyszcza naszą planetę”. W modlitwie kończącej przemówienie ojca świętego padły słowa: „Ojcze, prosimy Cię o przebaczenie za poważne zranienie ziemi, za brak szacunku dla rdzennych kultur, brak poważania i miłości dla najuboższych, za stworzenie bogactwa bez wspólnoty”.

Papież podpisał też „Pakt na rzecz gospodarki”. W pakcie mowa jest o budowaniu „ekonomii Ewangelii”, która będzie „ekonomią pokoju, a nie wojny (...), ekonomią, w której troska zastępuje odrzucenie i obojętność, (...) ekonomią, która ceni i strzeże kultury i tradycje narodów, wszystkie żywe stworzenia i naturalne zasoby ziemi” itp.

Jak stwierdza Haynes, po wyliczeniu tych wszystkich marzeń, „sygnatariusze wydają się sugerować”, że dążąc do swego celu „mogą stworzyć doskonały świat, napisali bowiem, że nie tylko wierzą w tę ekonomię, ale uważają, iż „nie jest to utopia”, gdyż: „już ją budujemy. A niektórzy z nas w szczególnie jasne poranki już dostrzegli przebłyski obiecanej ziemi”.

Tym razem konferencja odbyła się nie wirtualnie, jak w roku 2020 w czasie pierwszego spotkania i potem w 2021 r., ale na żywo. Jeffrey Sachs, „gorliwy działacz na rzecz kontroli populacji”, nie przybył osobiście, ale łączył się z uczestnikami przez Internet jako jeden z „ambasadorów”. Sachs od samego początku wspierał inicjatywę „Ekonomii Franciszka”.

Haynes przypomina, że w zeszłym roku na 10 lat Franciszek powołał Sachsa do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, jednak wymieniając jego zasługi i pracę, nie wspomniano o wspieraniu przez niego aborcji. Tymczasem to Sachs jest „architektem” Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które mają charakter proaborcyjny i pro-LGBT.