Rezolucję poparło 336 europosłów. Przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu. W dokumencie PE wzywa Radę do zmiany Karty Praw Podstawowych UE w taki sposób, by znalazły się w niej kwestie dot. opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. Ponadto PE apeluje do państw członkowskich o usunięcie i zwalczanie przeszkód w aborcji. Polskę i Maltę wezwano do uchylenia przepisów ograniczających aborcję. Potępiono też powoływanie się na klauzulę sumienia przez lekarzy odmawiających aborcji.

- „Metody i procedury aborcyjne powinny być obowiązkową częścią programu nauczania dla lekarzy i studentów medycyny”

- głosi rezolucja.

Parlament Europejski domaga się ponadto zaprzestania finansowania organizacji sprzeciwiających się legalnej aborcji.