W minioną środę, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani, posługując się nierzetelną dokumentacją związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zatrudnieniem pracowników, w latach 2018-2021 dokonali licznych wyłudzeń dotacji ze środków unijnych, przeznaczonych na realizację usług rozwojowych, jak również subwencji celowych finansowanych ze środków Skarbu Państwa w ramach wprowadzonych przez rząd tarcz antycovidowych. Jak ustalono, podejrzani wyłudzili lub usiłowali wyłudzić łącznie ponad 3,6 mln zł.

Śledczy realizujący tą sprawę, zbierali informacje i gromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego ustalili osoby powiązane z tą przestępczą działalnością. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie siedem podejrzanych osób w wieku od 25 do 61 lat. 

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szeregu przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Główny podejrzany, będący organizatorem przestępczego procederu oraz kierujący grupą przestępczą, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. To 54-letni mieszkaniec woj. małopolskiego, który na chwilę obecną ma postawionych 40 zarzutów.

Wobec pozostałych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji, zakazów opuszczania kraju oraz nakazów powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności.

Ponadto na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody ustalono składniki majątkowe podejrzanych na łączną kwotę 3,3 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są zatrzymania kolejnych osób powiązanych z procederem.  

Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.