Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 230 posłów. Przeciw zagłosowało 220 posłów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. 10 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Przegłosowane przez Sejm zmiany zakładają m.in. wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców, zwiększenie liczby lokali wyborczych czy możliwość dowozu głosujących do lokali.