Forum Katolików Niemieckich obradowało 23 maja w Augsburgu. W swym oświadczeniu członkowie stowarzyszenia zwrócili uwagę, że choćby przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec, biskup Georg Baetzing czy arcybiskup Monachium i Fryzyngi kard. Reinhard Marx otwarcie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła katolickiego np. w sprawie homoseksualizmu.

Niemieccy katolicy skupieni w Forum napisali też: „biskupi zapominają o treści uroczystej przysięgi konsekracyjnej i zmieniają depozyt wiary, który przejęliśmy od Kościoła, aby dostosować go do naszych czasów”.

Duchownych, którzy wbrew nauce Kościoła starają się sprostać sprzecznym z nią postulatom dzisiejszego świata członkowie stowarzyszenia nazwali „dniówkowymi robotnikami głównego nurtu”.

„Nie odstępujcie od Ewangelii w dążeniu do odnowy Kościoła” – zaapelowało Forum Katolików Niemieckich do aktywistów Drogi Synodalnej.