Informując o otwartości Niemiec na przyjmowanie uciekających Rosjan, którzy nie chcą jechać na front, Deutsche Welle zacytowało słowa rzecznika kanclerza Scholza:

Unikanie mobilizacji jest ważkim powodem dla stanowczego rozpatrzenia wniosku o azyl polityczny w Niemczech”.

Rosjanie nie mogą jednak liczyć na wizy humanitarne. Granice zamknęły dla nich Polska i kraje bałtyckie – nie mogą więc przedostać się do Niemiec. Za przyjmowaniem dezerterów z Rosji opowiadają się niemal wszystkie główne partie w Niemczech.