W odpowiedzi na petycję wiernych rzecznik Archidiecezji Gdańskiej ks. Maciej Kwiecień oznajmił, że metropolita gdański „odwołując się do prawa naturalnego i Ewangelii, wielokrotnie apelował, by deklaracje związane z wiarą znajdowały swoje odzwierciedlenie w czynach. Zwłaszcza w fundamentalnych wyborach odnoszących się do poszanowania ludzkiego życia”.

Rzecznik gdańskiej kurii powiedział, że „wezwanie do nawrócenia jest skierowane do sumienia i serca każdego człowieka, zwłaszcza do polityków bez względu na ich partyjną przynależność i pełnioną funkcję oraz do wszystkich odpowiedzialnych za kształt stanowionego prawa”.

„Obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z podstawowych elementów nauczania pasterskiego każdego biskupa. Adresatami tego nauczania są w pierwszej kolejności członkowie Kościoła katolickiego, zwłaszcza ci, których sumienie zostało uśpione bądź zdeformowane” – oświadczył ks. Kwiecień.

Jednocześnie rzecznik Archidiecezji Gdańskiej podkreślił, że „abp Tadeusz Wojda docenia zaangażowanie katolików świeckich w promocję kultury życia oraz budowanie cywilizacji miłości”.