Już w następnym miesiącu po katastrofie rada miejska nadmorskiej Odessy na swym posiedzeniu 27 maja 2010 roku jednogłośnie podjęła decyzję o tym, by nadać imię Lecha Kaczyńskiego jednej z odeskich ulic.

Ulica Lekha Kachyns'koho znajduje się we wschodniej części miasta, liczy sobie ok. 300 metrów długości i jest przedłużeniem ulicy Polskiej w tej miejscowości.