- Pracownia IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" zapytała wyborców, czy zamierzają wziąć udział w wyborach 15 października. 53 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie tak (poprzednio 44,1 proc.). Raczej tak - 5,6 proc. osób. 19,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", natomiast "zdecydowanie nie" - 16,8 proc. 4,8 proc. osób jest niezdecydowanych – pisze portal polsatnews.pl, dodając że wzrosła takż ilość osób niezdecydowanych co do klubu, na których chce oddać swój głos.

W najnowszym zestawieniu według badania IBRiS na Prawo i Sprawiedliwość chciało głosować 32,6 proc. ankietowanych i jest to wzrost o 0.2 pkt. poc. w porównaniu do badania przeprowadzonego w sierpniu.

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 26,6 proc. poparcia (spadek aż o 4 pkt. porc.). Na Trzecią Drogę (Polska 2050 i PSL) z kolei chciało oddać swój głos 10,6 proc. badanych (wzrost o 1.6 proc).

Kolejne miejsce zajęła Lewica z wynikiem 9,9 proc. poparcia (wzrost o 2.2 pkt. proc.). Za Lewicą uplasowała się Konfederacja z poparciem na poziomie 9,5 proc. (spadek o 2.3 pkt. proc).

Bezpartyjni Samorządowcy zanotowali poparcie na poziomie 1,5 proc., ruch Polska jest jedna pozostał na poziomie zero procent.

Udział w referendum

Pracownia IBRiS przeprowadziła także badanie dotyczące referendum, które odbędzie się 15 października w dniu wyborów.

Na pytanie o udział w referendum „zdecydowanie tak” odpowiedziało 36,9 proc.; raczej tak - 7 proc.; raczej nie - 11,5 proc.; zdecydowanie nie - 42,5; nie wiem/trudno powiedzieć - 2 proc.

Respondenci zostali zapytani także ws. kolejnego pytania referendalnego.

Pytanie to brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?"
Tak” odpowiedziało zaledwie 2,4 proc. badanych, natomiast "nie" aż 97,6 proc.

Kolejne pytanie brzmi: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".
Tak” odpowiedziało 13,1 proc., zaś „nie” - 86,9 proc. ankietowanych.

W sprawie likwidacji bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, za jej nie likwidowaniem opowiedziało się 94,5 proc., a za likwidacją było 5,5 proc. badanych.

Kolejne pytani referendalne brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"
Na tak postawione pytanie odpowiedzi „nie” udzieliło 95,4 proc. osób, a opcję „tak” wybrało 4,6 proc. badanych.