Dodał, że Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie w walce o wolność oraz suwerenność i przywrócenie Pokoju w Europie. Wskazał, że dziś w naszym bezpośrednim sąsiedztwie mamy do czynienia z „barbarzyńską napaścią Rosji”. Jednocześnie zauważył, że Ukraina aby ją odeprzeć, potrzebuje nadziei, którą właśnie otrzymała.

Szef polskiego rządu wskazywał również:

Ja jestem też bardzo wdzięczny Ukrainie, prezydentowi i całemu narodowi, że bronią wolności, bronią suwerenności, że bronią integralności terytorialnej, że pokazują czym są prawdziwe europejskie wartości”.

Dodawał, że w Brukseli mówił o tym, że obecnie jesteśmy w momencie strategicznym i trzeba skoncentrować się na najważniejszych tematach. Przypomniał, że bez Ukrainy nie będzie wolnej i bezpiecznej Europy. Mówiąc o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE, dodał że „[…] to przeważyło, przeważyły racje strategiczne”.

Dalej mówił, że Polska opowiada się za wielką i silną Europą, a tej nie będzie bez Bałkanów Zachodnich, podobnie jak bez Ukrainy.