Modlitwa w nagłej potrzebie 

Nasz drogi męczenniku i opiekunie, święty Ekspedycie, ty, który wiesz, co jest konieczne i co jest niezwłocznie potrzebne, błagam cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby przez twoją łaskę moja prośba była spełniona... (jasno powiedz, czego chcesz, i proś go, aby znalazł sposób realizacji twojej prośby).
Obym otrzymał twoje błogosławieństwo i życzliwość. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa w problemach finansowych 

Staję przed tobą z prośbą, święty Ekspedycie, abyś zaradził problemom finansowym w mojej pracy i w domu. Proszę o twoje potężne wsparcie. Święty Ekspedycie, chroń mój dochód, abym mógł uzyskać wystarczająco dużo pieniędzy na potrzeby moje i moich bliskich, by pokój i radość zapanowały w moim domu. 
Przez twoją łaskawość, o błogosławiony święty, proszę i modlę się, abym zrealizował swoje pragnienie... (powiedz, czego chcesz, i proś go, aby znalazł drogę wyjścia dla ciebie).
Gdy otrzymam tę rzecz upragnioną, będę dziękował za twoje wspaniałe wstawiennictwo. Amen.

(FB Jezus naszym Panem)