"Jest gotowe rozporządzenie. Komisja Europejska nie wniosła żadnych uwag i bardzo dobrze. Natomiast teraz tylko nad jedną rzeczą się zastanawiam. Jaką vacatio legis zachować w tej ustawie, czyli kiedy przepisy te miałyby wejść w życie" - powiedział Buda w radiu Plus.

O odroczenie terminu wejścia w życie tych przepisów apelowała m.in. branża budowlana i deweloperzy.

"Analizujemy czy ewentualnie niektóre przepisy w czasie troszeczkę odwlec, inne wprowadzić. Mam rozmowę również z przedstawicielami tych branż. W najbliższym czasie to rozporządzenie popiszę, ale chce być tutaj rozsądny i ta decyzja musi być bardzo wyważona" - podkreślił minister.

Dopytywany jaki termin brany jest pod uwagę, powiedział: "Być może kwiecień jest brany pod uwagę, od 1 kwietnia [przepisy mogłyby wejść w życie]".

Nowelizacja rozporządzenia zakłada m.in:

- zmianę odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne od granicy działki;

- wprowadzenie minimalnej odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego;

- wprowadzenie wymagania w zakresie dopuszczalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, zbliżonych do okien;

- wprowadzenie obowiązku urządzenia terenu o powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach;

- wymogi dla placów zabaw dla dzieci oraz odrębnych miejsc rekreacyjnych;

- określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego;

- nałożenie obowiązku stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne (podobnie do wymagań między dwoma mieszkaniami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), a także niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród w przypadku wykonywania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych.