Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy [rozważania z dnia 15 czerwca 2014 r. - przyp. red.], która zachęca nas do kontemplowania i adorowania boskiego życia Ojca, Syna i Ducha Świętego: życia komunii i doskonałej miłości, będącego źródłem i celem całego wszechświata i każdego stworzenia, Boga. W Trójcy Świętej rozpoznajemy również wzór Kościoła, w którym jesteśmy wezwani, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Jezus nas umiłował. To miłość jest konkretnym znakiem, ukazującym wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To miłość jest cechą wyróżniającą chrześcijanina, jak powiedział Jezus: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35). Sprzecznością byłoby myślenie o chrześcijanach, którzy nienawidzą się nawzajem. To jest sprzeczność! A diabeł zawsze do tego dąży: byśmy się nienawidzili, bo on zawsze sieje kąkol nienawiści; on nie zna miłości, miłość jest rzeczą Bożą!

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby być świadkami i głosicielami przesłania, że «Bóg jest miłością», że Bóg nie jest daleki czy niewrażliwy na nasze ludzkie sprawy. On jest blisko nas, jest zawsze przy nas, idzie z nami, aby dzielić nasze radości i cierpienia, nasze nadzieje i trudy. On kocha nas bardzo, do tego stopnia, że stał się człowiekiem, przyszedł na świat, nie po to, aby go osądzić, ale aby świat został zbawiony przez Jezusa (por. J 3, 16-17). I to jest miłością Boga w Jezusie, tą miłością, którą tak trudno pojąć, ale którą czujemy, gdy zbliżamy się do Jezusa. On nam zawsze przebacza, On zawsze na nas czeka, On bardzo nas kocha. Miłość Jezusa, którą odczuwamy, jest miłością Boga.

Duch Święty, dar zmartwychwstałego Jezusa, przekazuje nam Boże życie i w ten sposób pozwala nam wejść w dynamikę Trójcy Świętej, która jest dynamiką miłości, komunii, wzajemnej służby, dzielenia się. Człowiek, który kocha innych dla samej radości miłowania, jest odbiciem Trójcy Świętej. Rodzina, w której panuje wzajemna miłość i jedni pomagają drugim, jest odbiciem Trójcy Świętej. Parafia, w której panuje wzajemna miłość i wszyscy dzielą się dobrami duchowymi oraz materialnymi, jest odbiciem Trójcy Świętej.

Prawdziwa miłość nie ma granic, ale potrafi się ograniczać, wychodzić naprzeciw drugiemu, aby szanować wolność drugiego. W każdą niedzielę idziemy na Mszę św., wspólnie sprawujemy Eucharystię, a Eucharystia jest jak «płonący krzew», w którym pokornie żyje i udziela się Trójca Święta; dlatego Kościół umieścił uroczystość Bożego Ciała po uroczystości Najświętszej Trójcy. W przyszły czwartek, zgodnie z rzymską tradycją, będziemy sprawowali Mszę św. w bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem. Zapraszam rzymian i pielgrzymów do uczestnictwa w niej, aby wyrazić nasze pragnienie bycia ludem «zebranym w jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (św. Cyprian). Czekam na was wszystkich w najbliższy czwartek o godz. 19 na Mszy św. i procesji Bożego Ciała.

Niech Dziewica Maryja, doskonałe dzieło Trójcy Świętej, pomoże nam uczynić z całego naszego życia, w małych gestach i najważniejszych wyborach, hymn uwielbienia Boga, który jest Miłością.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Z wielkim niepokojem śledzę w ostatnich dniach wydarzenia w Iraku. Zachęcam was wszystkich do łączenia się ze mną w modlitwie w intencji drogiego narodu irackiego, zwłaszcza za ofiary i za tych, którzy najbardziej cierpią z powodu narastającej przemocy, a szczególnie za wiele osób, w tym licznych chrześcijan, którzy musieli opuścić swoje domy. Życzę wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa i pokoju oraz przyszłości w pojednaniu i sprawiedliwości, aby wszyscy Irakijczycy, niezależnie od przynależności religijnej, mogli wspólnie budować swoją ojczyznę, czyniąc z niej wzór współżycia. Wszyscy razem módlmy się do Matki Bożej za naród iracki: Zdrowaś Maryjo...

Chciałbym dziś ogłosić, że przyjmując zaproszenie biskupów i władz państwowych Albanii, mam zamiar udać się do Tirany w niedzielę 21 września. Odbywając tę krótką podróż, pragnę utwierdzić w wierze Kościół w Albanii i dodać otuchy temu krajowi, który tak długo cierpiał z powodu dawnych ideologii.

(...) Życzę wszystkim udanej niedzieli i dobrego obiadu. I nie zapominajcie modlić się za mnie. Do widzenia!

Papież Franciszek, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15 czerwca 2014