Są to największe ćwiczenia morskie na Bałtyku. Ze strony Polski udział biorą korweta patrolowa ORP Ślązak, jednostka transportowo-minowa ORP Toruń oraz wchodząca w skład Stałego Zespołu Sił Odpowiedzi NATO Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1 - SNMG1) fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko a także myśliwce wielozadaniowe F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Główny cele tego ćwiczenia to „zwiększenie interoperacyjności sił morskich państw NATO oraz państw partnerskich w ramach programu Partnership for Peace (PfP)”.

Szczególny nacisk w tych manewrach jest kładziony „na zgranie i pracę zespołową załóg okrętowych”, z uwagi na znaczącą rolę sił morskich „w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i tworzeniu atmosfery do bezpiecznego rozwoju gospodarek morskich”.