Służby konsularne od samego początku pozostają w stałym kontakcie z naszym obywatelem oraz jego rodziną, zatrzymanemu udzielona została pomoc prawna.

Podejmowane są działania konsularne i dyplomatyczne, by umożliwić naszemu obywatelowi jak najszybszy powrót do Polski.

Nasze dalsze kroki koordynujemy również z państwami sojuszniczymi.

Mając na względzie dobro uznanego naukowca, MSZ nie będzie podawać szczegółów sprawy i prosi o uszanowanie prywatności naszego obywatela oraz jego rodziny.

Zatrzymanie polskiego obywatela przez irańską Gwardię Rewolucyjną zostało ujawnione dopiero w środę za pośrednictwem irańskiej telewizji państwowej. Irańczycy podają, że zatrzymano również zastępcę ambasadora Wielkiej Brytanii w Teheranie.