"Dotychczasowy okres realizacji programu wskazuje, że już do końca 2023 r. łączna liczba udzielonych kredytów mogłaby osiągnąć łącznie poziom nawet 50 tys. umów kredytowych, gdyby w kolejnych tygodniach roku utrzymana została średnia liczba zawieranych tygodniowo umów w okresie ostatnich dwóch miesięcy" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

W związku z tym projekt zakłada zwiększenie środków na dopłaty do bezpiecznego kredytu z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032, w tym do 1 824 mln zł (z 941 mln zł) w 2024 r.

Jak podkreślono w OSR, celem planowanej regulacji jest podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa, by umożliwić w latach 2023-24 łącznie ok. 75 tys. bezpiecznych kredytów 2%, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego każdym z lat realizacji programu wynosi 400 tys. zł (dodatkowe 35 tys. kredytów w stosunku do aktualnego poziomu akcji kredytowej).

Łącznie Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) szacuje, że do roku 2027 zostanie udzielonych ok. 180 tys. tzw. 'bezpiecznych kredytów".

Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% od VII do XI wyniosła 44,4 tys. Dotychczas złożono prawie 72,5 tys. wniosków.