"Już po raz piąty emeryci i renciści otrzymają swoje trzynaste świadczenia. To [...] 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie

"W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę 14. świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia" - dodała.

13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to 1 588,44 zł (brutto).

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu wraz kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do:

- emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

- renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

- renty szkoleniowej,

- renty socjalnej,

- renty rodzinnej - w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Terminy wypłaty trzynastych świadczeń to: 31 marca oraz 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.