"Szacuje się, że w latach 2023-2030 zawartych powinno być około 80 nowych umów o PPP. […] Obecnie w bazie potencjalnych projektów PPP zawarte są 54 projekty o wartości ok. 9,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wśród projektów na etapie procedury wyboru partnera prywatnego są m.in. 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR - projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych.

Sześć lat temu Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP, która stworzyła spójne ramy prawne w zakresie PPP.

W ich efekcie mamy obecnie 177 umów o PPP o wartości ponad 9,2 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: jest to ok. 90% umów. Są to inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki i gospodarki wodno-kanalizacyjnej, podał resort.

Rząd zapowiada kontynuację i aktualizację Polityki PPP do 2030 r. Dokument 8 września br. przyjął Stały Komitet Rady Ministrów.