PE zdecydowanie potępił wykorzystywanie terytorium Białorusi do agresji na Ukrainie i przypomniał Łukaszence o odpowiedzialności.

„Łukaszenko i osoby z nim związane są w równym stopniu odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie i muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed [specjalnym] trybunałem międzynarodowym i Międzynarodowym Trybunałem Karnym”.

„Parlament Europejski wyraża poparcie dla Pułku Kalinowskiego i innych białoruskich ochotników, którzy wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją, aprobuje stanowisko białoruskiej opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, że Białoruś powinna być uznana za okupowaną lub de facto terytorium okupowane, przyłącza się do ich apelu o natychmiastowe wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi i Ukrainy”

– czytamy w rezolucji.

Europosłowie potępili też liczne naruszenia praw człowieka i wyrazili poparcie dla białoruskich więźniów politycznych.

Jagiellonia.org