- Osoby, które przybywają na granicę Łotwy z Rosji czy Białorusi i popierają rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, nie są wpuszczane na Łotwę – informuje łotewska straż graniczna.

Jak przekazał komendant straży granicznej Łotwy Guntis Pujats, „osoby popierające rosyjską agresję, nie otrzymują pozwolenia na wkroczenie na terytorium Łotwy”.

Tym, którzy chcą przekroczyć granicę z Łotwą wydawane są do podpisu dokumenty, w którym wyrażony jest brak zgody dla rosyjskiej agresywnej polityki.