Projekt zyskał sławę jako „lex wiatrak”, ponieważ wcześniej zawierał kontrowersyjne zapisy dot. liberalizacji zasad budowy farm wiatrowych. Po medialnej burzy zapisy te jednak zostały usunięte.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 247 posłów, jeden był przeciw, a 197 wstrzymało się od głosu. Już jutro projektem ma zająć się senacka komisja gospodarki.