18 kwietnia o 12:00 rozpocznie się pikieta przed zakładem Levi Strauss przy ulicy Banacha w Płocku. O udział w wydarzeniu apeluje Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. To reakcja na rozmowy z dyrektorem fabryki, który wedle relacji związkowców „zaproponował upokarzająco niskie wskaźniki do odliczania należnych odpraw”.

- „Spółka Levi Strauss zawsze podkreśla , że wsparcie pracowników w tak trudnej sytuacji jest dla nich priorytetem, że to pracownik i jego dobro jest dla nich najwyższą wartością. Władze Firmy Levi Strauss&CO zgodnie ze swoimi wartościami ustnie i pisemnie zobowiązały się do wypłaty ponad standardowych pakietów pieniężnych, co należy rozumieć, że firma LS&CO zobowiązała się do dodatkowych odpraw pieniężnych na rzecz pracowników. Obecna propozycja Dyrektora LS&CO jest propozycją żałosną”

- podkreślają pracownicy, cytowani przez płocką „Solidarność”.