Za przyjęciem nowych przepisów opowiedziało się 214 posłów, 27 było przeciw, a 209 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja łagodzi przepisy zawarte w ustawie przyjętej w 2016 roku, które hamowały inwestycje w wiatrowe źródła energii. Zawarto w nich tzw. zasadę 10H, wedle której minimalną odległość między wiatrakami a budynkami mieszkalnymi określono jako 10-krotność wysokości wiatraka.

Złagodzenia przepisów dot. budowania farm wiatrowych było jednym z tzw. kamieni milowych, od których spełnienia Komisja Europejska uzależnia realizację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.