Zakładali rachunki bankowe na „lewe” dokumenty

Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczyło zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie zakładali rachunki bankowe na podstawie podrobionych, przerobionych lub skradzionych albo utraconych dokumentów tożsamości. Następnie przyjmowali na te rachunki bankowe środki pieniężne pochodzące z oszust popełnionych na szkodę firm i osób fizycznych z terytorium całego świata.

Prokuratorskie zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił 4 osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami tożsamości w celu zakładania rachunków bankowych, na które następnie przyjmowano środki pochodzące z oszustw kwalifikowane z art. 270 § 1 kk oraz „pranie pieniędzy” kwalifikowane z art. 299 § 1 kk. Osobom tym zarzucono również udział w oszustwach. Towarem oferowanym do sprzedaży przez sprawców oszustw, były najczęściej środki ochrony związane z pandemią COVID-19.  

Za zarzucone czyny oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.  

Na wniosek prokuratora wobec 4 oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

1600 rachunków bankowych i szkoda na 27 milinów złotych

W trakcie śledztwa prokurator ustalił w przestępczym procederze było wykorzystywanych łącznie blisko 1600 rachunków bankowych założonych na podstawie dokumentów tożsamości obcych państw, w tym przede wszystkim afrykańskich, a także z wykorzystaniem dokumentów sfałszowanych.  W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni dopuścili się oszustw na kwotę prawie 27 milionów złotych.

Pokrzywdzeni z blisko 80 państwa świata

Prokurator dokonał blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 9 milionów złotych. Zabezpieczone pieniądze systematycznie są zwracane pokrzywdzonym firmom i osobom fizycznym z blisko 80 państw świata.

Ponadto na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu oskarżonych w łącznej kwocie blisko 1,5 miliona złotych.