Czym jest Rządowy Fundusz Polski Ład i kto może z niego skorzystać?

Jak można przeczytać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został stworzony z myślą o zwiększeniu liczby inwestycji publicznych. O bezzwrotne dofinansowanie starać mogą się aktualnie jedynie jednostki samorządu terytorialnego (JST) i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Dotychczas przeprowadzono kilka edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w ramach edycji piątej. Bezzwrotne środki przeznaczone na realizację wybranych inwestycji mają:

  • Korzystnie wpłynąć na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy

  • Poprawić warunki życia mieszkańców

  • Umożliwić realizację projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i tym samym wpłynąć na atrakcyjność obszaru

Wśród miast, gmin i powiatów, które otrzymały środki na realizację zaplanowanych inwestycji, znalazł się również Przemyśl.

Ile pieniędzy i na co otrzyma Przemyśl z Rządowego Funduszu Polski Ład?

Osoby, które w ostatnich latach nabyły mieszkania w Przemyślu, mogą być zadowolone – dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład ich najbliższe otoczenie może się pozytywnie zmienić. Przemyśl otrzymał dofinansowanie zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – łącznie niemal 70 mln zł.

Środki otrzymane przez Przemyśl zostaną spożytkowane na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Unowocześnienie transportu miejskiego – włodarze miasta planują m.in. zakup 8 elektrobusów i 4 autobusów zasilanych CNG oraz budowę 8 stanowisk ładowania wolnego 40 kW z zadaszeniem fotowoltaicznym

  • Modernizacja oświetlenia miejskiego – w planach jest wymiana wyeksploatowanych opraw i słupów oświetleniowych na bardziej energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED

  • Budowa kompleksu basenów – łącznie na ten cel miasto planuje przeznaczyć 30 mln zł ze środków otrzymanych w ramach drugiej edycji programu

  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem OZE – realizacja tej inwestycji ma pochłonąć 4,995 mln zł w ramach drugiej edycji programu

Przemyśl nie jest jedynym beneficjentem środków z tego regionu Polski. W pierwszej edycji programu samorządom z terenu województwa podkarpackiego przyznano łącznie 1 mld 754 mln zł dofinansowania.

W jakim celu powstał Rządowy Fundusz Polski Ład?

Pandemia COVID-19 i następnie agresja Rosji na Ukrainę nie pozostały bez wpływu na realizację inwestycji przez samorządy. Rządowy Fundusz Polski Ład ma złagodzić skutki kryzysu, wpłynąć korzystnie na rozwój poszczególnych regionów oraz poprawić jakość życia osób je zamieszkujących.

Powyższe kwoty nie muszą być jedynymi, jakie otrzyma Przemyśl. Rządowy Fundusz Polski Ład ma kolejne edycje – edycja trzecia była skierowana m.in. do gmin, na terenach których działały zlikwidowane PGR, z kolei czwarta do gmin uzdrowiskowych. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji, której celem jest wsparcie rozwoju stref przemysłowych.