Na zlecenie „Wprost” pracownia SW Research zapytała Polaków o to, jak zachowaliby się, gdyby w Polsce wybuchła wojna. Wyniki sondażu nie napawają optymizmem. Pozostanie w kraju zadeklarowało 59 proc. respondentów. Zaledwie 11,3 proc. ankietowanych wyraziło jednak gotowość do zaangażowania się w działania zbrojne. 30 proc. badanych oświadczyło, że pomoże w obronie kraju, ale w inny sposób niż chwytając za broń. 17,7 proc. respondentów wskazało, że chociaż pozostanie w kraju, to będzie unikać jakiegokolwiek zaangażowania. 20,2 proc. badanych deklaruje ucieczkę z kraju w przypadku wojny. 20,7 proc. nie wie, co zrobi w sytuacji zagrożenia.