Od dłuższego w mediach pojawiały się doniesienia dotyczące wizyty Franciszka w Kijowie. Sam papież również wielokrotnie powtarzał, że chętnie udałby się z wizytą na Ukrainę. Dodawał jednak przy tym, że równie chętnie odwiedziłby Moskwę.

"Jestem bardzo blisko Ukrainy i chcę wyrazić tę bliskość przez moją wizytę" - miał powiedzieć Juraszowi Franciszek.

"Przez wiele lat, a zwłaszcza od początku wojny Ukraina czekała na papieża i będę szczęśliwy witając go przed jego podróżą do Kazachstanu" - powiedział z kolei sam ukraiński ambasador.

Nie są znane żadne szczegóły dotyczące wizyty. Franciszek będzie przebywał w Kazachstanie w dniach 13-15 września.