Wielce Szanowne Panie – Drogie Mamy!

Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim Mamom gratulacje i najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Paniom wiele spokoju, radości, szczęścia i miłości. Niech w rodzinnych domach rozbrzmiewa dziecięcy śmiech, a relacje między najbliższymi niech wypełnia wzajemna życzliwość, wdzięczność i szacunek.

Dziękujemy za codzienny trud, jaki poświęcają Panie swoim rodzinom. Za troskliwą opiekę nad dziećmi, za piękny matczyny uśmiech i ciepło. Dziękujemy za wspaniały wysiłek wychowania dzieci. To od swojej Mamy każdy uczy się, jak być dobrym i mądrym człowiekiem, otwartym i wrażliwym na bliźnich. Dziękujemy również za przekazywanie dzieciom i młodzieży uniwersalnych wartości. Za naukę współdziałania i gotowości do wspierania innych ludzi. Właśnie dzięki rozwijaniu tych umiejętności i postaw kolejne pokolenia mają szansę spełnić odwieczne marzenie młodych – zmieniania świata na lepsze.

Przekazały Panie swoim dzieciom życie, by wspólnie cieszyć się jego pięknem i razem pokonywać trudności. Życzymy, by towarzyszenie, wspieranie i prowadzenie młodych przez dzieciństwo i dorastanie ku dorosłości było dla Pań źródłem nieustannej satysfakcji i spełnienia. Wszystkim Mamom w dniu ich święta życzymy pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach i sferach życia.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Agata Kornhauser Duda