Od stycznia do czerwca 2023 roku przyjęto 1 609 nowych funkcjonariuszy, ale 4 688 odeszło ze służby, co powoduje znaczący ubytek kadry.

Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach, gdzie wakaty sięgają 25% (Warszawa), 16% (Wrocław), i 13,7% (Łódź). Brak chętnych do pracy wynika z niskich zarobków, wysokiego ryzyka zawodowego oraz dużej krytyki społecznej. Związki zawodowe postulują podwyżki i kampanię promującą zawód policjanta jako rozwiązania tego kryzysu.