GIgant zakupił już 100% udziałów w Arma Invest Sp. z o.o., która jest właścicielem znacznego terenu pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a torami kolejki WKD. Celem jest stworzenie nowoczesnego Data Center, które okazuje się szczególnie istotne z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą. Organy administracji publicznej, jak Ministerstwo Obrony Narodowej czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, już od dawna zalecają przechowywanie wrażliwych danych osobowych polskich obywateli w specjalnie do tego przeznaczonych centrach przetwarzania danych, czyli właśnie Data Center, które zabezpieczają przed potencjalnym wyciekiem informacji.

O sprawę potencjalnych korzyści z budowy Data Center w podwarszawskich Regułach została zapytana przez portal dorzeczy.pl wójt Michałowic Małgorzata Pachecka.

– „Przyznam, że na ewentualną inwestycję Hillwooda w postaci budynków Data Center patrzę z pozycji osoby odpowiedzialnej za rozwój gminy i dobrostan mieszkańców. Interesuje mnie, jaki będzie bilans korzyści i utrudnień, który każda inwestycja niesie dla mieszkańców. Przypomnę, że w tym miejscu mówimy o inwestycji bezpośrednio przylegającej do ruchliwej, dwupasmowej arterii, jaką są Aleje Jerozolimskie, a z drugiej do torów podmiejskiej kolejki. Przez działkę przebiegają również napowietrzne linie energetyczne. Z kolei od wschodu i zachodu działka Hillwood graniczy z zabudową mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową. Przeznaczenie takiej działki pod budowę Data Center z punktu widzenia Hillwood jest więc logiczne” – stwierdziła Pachecka.

Wójt Michałowic wspomina także o obawach mieszkańców z domów jednorodzinnych, sąsiadujących bezpośrednio z terenem, gdzie ma powstać Data Center.

– „Trudno jest również o merytoryczną dyskusję, bowiem sprawie towarzyszą emocje. Te emocje, w moim rozumieniu, wynikają z zamiennego używania słów hale, magazyny, Data Center. Te obiekty wyglądają inaczej, inaczej funkcjonują i w różny sposób wpływają na sąsiedztwo. Wyobraźmy sobie, że w tym miejscu, zamiast budynku Data Center powstaje osiedle na kilkaset domów z kilkuset samochodami, które codziennie, często wielokrotnie muszą wjechać i wyjechać na ulicy gminne lub Aleje Jerozolimskie. Czy to będzie mniejsza uciążliwość dla mieszkańców, niż duży budynek wyglądający jak biurowiec? Sądzę, że uciążliwość zabudowy mieszkaniowej może być większa. Dla mnie zaś ważne jest, jak ta działka będzie zabudowana także z tego powodu, że luźna zabudowa, obiekt posadowiony na działce z przewagą terenu niezabudowanego, a obsadzonego zielenią z nieuciążliwymi usługami, dawałby szansę na utrzymanie zrównoważonego rozwoju gminy” – podkreśla Małgorzata Pachecka.

Zyski dla gminy i mieszkańców

Jak podkreśla przedstawicielka lokalnego samorządu, ulokowanie Data Center w Regułach to dodatkowe ponad 2 miliony złotych podatku dla gminy każdego miesiąca. Te niebagatelne środki mogą zostać spożytkowane na realizację wielu istotnych dla gminy projektów.

Pachecka wskazuje też, że teren już jest własnością firmy Hillwood, więc ewentualna zmiana obecnego planu zagospodarowania, w rezultacie czego inwestycja z jakichś powodów mogłaby zostać zablokowana, będzie wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Chodzi o wypłatę odszkodowania dla inwestora. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwiałby lub istotnie ograniczał dotychczasowe korzystanie ze wspomnianej nieruchomości. Taki wpływ miałoby także pozbawienie właściciela terenu możliwości korzystania z niego zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Eksperci Hillwood wysokość takiego odszkodowania oszacowali na niebagatelną kwotę nawet ponad 26 milionów złotych. W takiej sytuacji gmina i jej mieszkańcy nie tylko nie skorzystaliby na inwestycji, ale wprost na niej stracili.

Ponadto w przypadku zmiany planu gmina zostałaby zobowiązana do zakupu części gruntów pod rozbudowę dróg oraz do realizacji infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej.
Jak wynika z wyliczeń, inwestycje w wykup terenu, budowę dróg, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i zabudowę mieszkalną pochłonęłoby w sumie nawet ponad 44 milionów złotych. Nie da się ukryć, że byłoby to poważnym zagrożeniem dla finansów Michałowic.

Co warto podkreślić, realizacja inwestycji Data Center zgodnie z obecnym planem miejscowym w ogóle nie obciąży budżetu gminy, ponieważ inwestor na własny koszt wykona niezbędną infrastrukturę techniczną, a więc drogi i sieci. Gmina z tych prac będzie natomiast całkowicie zwolniona i nie poniesie w tym względzie żadnych kosztów.

Do sprawy trendu budowy obiektów typu Data Center odniósł się także na łamach portalu nowi-tech.pl ekspert i praktyk w dziedzinie realizacji Data Center oraz zasilania obiektów przemysłowych Robert Jackowski, CEO DC Serwis.

– „W Europie największą ilość posiadają Niemcy – to blisko 500, Wielka Brytania ok 460 i dalej Holandia około 300, Francja ok 280. Dlatego możemy uznać, że Polska jest na ugruntowanym, ale jeszcze wczesnym wschodzącym rynku budowy, instalacji i eksploatacji Data Center" – wskazał Jackowski, dodając, że trend w tym względzie jest zdecydowanie wzrostowy.

Jan Ptasznik