RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie już piąty miesiąc z rzędu. Stopa referencyjna wciąż wynosi więc 6,75 proc., stopa lombardowa – 7,25 proc., stopa depozytowa – 6,25 proc., stopa redyskonta weksli – 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

W związku z szalejącą inflacją, Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2021 roku rozpoczęła serię podwyżek stóp procentowych, która trwała do września ub. roku. W grudniu inflacja w Polsce wyniosła 16,6 proc.