Do pierwszego zatrzymania w tej sprawie doszło 26 października 2021 r. Wówczas funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej busa i w części ładunkowej ujawnili kilkanaście osób w tym również dzieci. Łącznie w pojazdem przewożonych było 17 osób. W toku dalszych czynności ustalono, że kierujący pojazdem posiada aktualny zakaz prowadzenia samochodu. Przy kierowcy ujawniono amfetaminą.

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że 31-latek, który kierował autem już wcześniej był wielokrotnie karany m.in. za kradzieże, oszustwa, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, uszkodzenie ciała i niestosowanie się do orzeczonego wyroku sądu. Ponadto miesiąc wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty organizowania osobom nielegalnego przekraczania granicy kwalifikowane z art. 264 § 3 kk, posiadania narkotyków kwalifikowane z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów kwalifikowane z art. 244 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentacje prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

W toku dalszych czynności zatrzymano kolejne osoby zaangażowane w organizację nielegalnego przemytu ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, w tym odpowiedzialne za zorganizowanie i kierowanie przestępczym procederem. Prokurator Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił łącznie 6 zatrzymanym zarzuty organizowania osobom nielegalnego przekraczania granicy kwalifikowane z art. 264 § 3 kk.

Wśród imigrantów byli obywatele Iraku oraz Syrii, dla których Polska była krajem tranzytowym. Ich celem była Republika Federalna Niemiec oraz inne państwa Europy Zachodniej. Podejrzani od każdej osoby pobierali pieniądze w kwocie kilkunastu tysięcy euro lub dolarów amerykańskich.

Łącznie w sprawie zatrzymano 7 osób, w tym zajmujących się werbowaniem kierowców odpowiedzialnych za transport imigrantów, wypożyczaniem busów, ich odpowiednim przygotowaniem, czy wskazaniem lokalizacji odbioru tych osób. Każdy zaangażowany w ten przestępczy proceder miał określoną funkcję oraz zadania do wykonania, za które otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie.

Wobec części osób przed Sądem Okręgowym, zapadły już prawomocne wyroki, w tym na kary wieloletniego pozbawienia wolności.