To już czwarty akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach dotyczący tego oskarżonego. Łącznie zarzucono mu ponad 800 przestępstw popełnionych na szkodę kilkuset klientów oraz kilku podmiotów udzielających pożyczek.

Albertowi K. zarzucono działanie z zamiarem wyrządzenia kilkuset osobom szkody majątkowej w związku z powstaniem po ich stronie zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych rzekomo w ich imieniu, a w rzeczywistości przez oskarżonego i dla jego korzyści pożyczek. Ponadto zarzucono mu przywłaszczenie powierzonego mienia pochodzącego z wpłat dokonywanych tytułem spłat pożyczki. Z uwagi na uprzednią karalność za przestępstwa przeciwko mieniu i już odbyte kary, odpowiada on w warunkach recydywy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżony w okresie od 2009 do 2016 roku w Skarżysku Kamiennej pośredniczył w udzielaniu pożyczek osobom fizycznym. Początkowo prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie zatrudnił się w firmie siostry o tym samy profilu. Dysponował umocowaniami udzielonymi mu przez firmy brokerskie, które z kolei współpracowały z pożyczkodawcami. Wykorzystując dane swoich klientów, bez ich wiedzy i zgody, wnioskował w ich imieniu o udzielenie pożyczek w kwotach od 200 zł do 5 tyś. zł. wskazując w dokumentach niezgodne z rzeczywistością dane dotyczące adresu zamieszkania, numeru telefonu czy rachunku bankowego, na który po pozytywnej weryfikacji dokumentów wpływały środki. W celu realizowania swego procederu oskarżony wielokrotnie podrabiał podpisy pokrzywdzonych w dokumentacji, a środki finansowe z uzyskanych w ten sposób pożyczek trafiały na jego rachunki bankowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżony w kilkudziesięciu bankach w kraju prowadził łącznie 1087 rachunków bankowych.

Albert K. po raz pierwszy o oszustwa, fałszerstwa i podszywanie się pod inne osoby został oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach w październiku 2017 roku. Wówczas prokurator zarzucił mu dokonanie 180 przestępstw popełnionych na szkodę kilkuset osób fizycznych i 4 podmiotów finansowych. W ramach tego śledztwa Albert K. był też tymczasowo aresztowany. Kolejny akt oskarżenia prokurator skierował w grudniu 2018 roku zarzucając mu 426 przestępstw, w większości popełnionych w ten sam co uprzednio sposób. Trzeci akt oskarżenia dotyczący kolejnych ujawnionych oszustw popełnionych przez Alberta K. prokurator skierował do sądu w grudniu 2020 roku. Obejmował 73 przestępstwa, przy czym w 12 z nich zarzucono oskarżonemu działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przez składanie fałszywych oświadczeń dotyczących zatrudnienia i osiąganych zarobków osób ubiegających się o pożyczkę, które w rzeczywistości nie pracowały i nie uzyskiwały żadnych dochodów. W ten sposób oskarżony umożliwił tym osobom uzyskanie pożyczek, które dotychczas nie zostały spłacone, sam natomiast z tytułu zawartych umów otrzymał prowizje wypłacone przez firmę brokerską.

Trzy sprawy zostały już zakończone. W każdej z nich zapadły prawomocne wyroki skazujące. Sąd orzekł bezwzględne kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, które Albert K. aktualnie odbywa. Ponadto w/w został zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych pokrzywdzonym.