Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali kolejne trzy osoby związane ze zorganizowaną grupą przestępczą popełniającą przestępstwa w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Czynności były realizowane na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz małopolskiego.

Zatrzymane osoby związane były z podmiotami gospodarczymi, które prowadziły zarówno hurtownie farmaceutyczne jak i ogólnodostępne apteki, przy czym pełniły one w rozbitej grupie przestępczej różne z góry ustalone role. Jedna o osób była właścicielem spółki zarejestrowanej w Czechach, poprzez którą eksportowano nielegalnie skupione z terenu Polski leki, kolejny z zatrzymanych to właściciel sieci aptek współpracujących z grupą, z których w ramach przestępczego procederu sprzedano leki o wartości ok. 3,5 mln złotych. Ostatnia z zatrzymanych osób udzielała pomocy w przejmowaniu podmiotów gospodarczych, które następnie były wykorzystywane przez grupę w przestępczym procederze.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

To kolejna realizacja w przedmiotowej sprawie, dotychczas zatrzymano 11 innych osób. Łączna wartość skupionych nielegalnie przez grupę leków to nie mniej 7,5 mln złotych.