Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał kolejnych 9 oskarżonych na kary łączne od 2 lat i 8 miesięcy do 13 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Ponadto Sąd skazał kolejne 2 osoby współpracujące z członkami ww. grupy przestępczej za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonych kary grzywny do wysokości 162 tysięcy złotych, nawiązki do 50 tysięcy złotych oraz przepadki korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości ponad 2,4 miliona złotych.

Wobec tych oskarżonych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, Sąd wymierzył kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, a w stosunku do jednego z oskarżonych warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 6 lat próby.

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie grupy było przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmowało działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami. Przejawem tej walki, a zarazem eskalacji konfliktu były tragiczne w skutkach zdarzenia przestępcze w postaci m.in. pobicia osób zamieszanych w handel narkotykami skutkujące złamaniem kości twarzoczaszki i innymi obrażeniami, spaleniu samochodu ciężarowego o wartości niespełna 100 tysięcy złotych.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa dokonywała obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancjami psychotropowymi w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy (MDMA), oraz udzielała narkotyki innym osobom w tym małoletnim. Ponadto grupa dokonywała przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, w tym wobec konkurencyjnych grup przestępczych. Ofiarami sprawców padały nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu „narazili się” liderowi tej grupy – Tomaszowi Sz. ps. „Bąbel” lub jego bliskim. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz S. ps. „Bąbel” posiadał własne „bojówki”, które na jego polecenie stosowały przemoc wobec niewygodnych dla tej grupy lub jej lidera osób dokonując ich zastraszenia i pobicia lub zniszczenia ich mienia.

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie nadal prowadzone jest postępowanie dotyczące kolejnych osób oskarżonych o udział zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”.