Dzięki interwencji Ordo Iuris, art. 138 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego początkowo skazano drukarza, został uznany za niezgodny z Konstytucją. Przepis ten był wprowadzony w czasach PRL i ograniczał wolność gospodarczą. Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik wskazujący na możliwości ochrony wolności sumienia przez przedsiębiorców i pracodawców. 

POBIERZ PORADNIK - LINK