Zajmująca się ochroną praw człowieka organizacja „Grodzieńska Wiosna” poinformowała, że pamięć o obrońcach Grodna uczcili członkowie białoruskich organizacji obywatelskich, w tym działacze Białoruskiego Frontu Ludowego.

Na Cmentarzu Garnizonowym w Grodnie przy zbiorowej mogile obrońców miasta z 1939 roku i przy Krzyżu Katyńskim pojawiły się liczne kwiaty i znicze w biało-czerwono-białych barwach białoruskich.

- „Ten gest, za który dziś na Białorusi idzie się do więzienia, wymagał naprawdę dużej odwagi”

- podkreśla portal Kresy24.pl.