W kwietniu możliwość bezwizowego przekroczenia białoruskiej granicy reżim Łukaszenki umożliwił obywatelom Litwy oraz Łotwy, jednak MSZ obu tych krajów zalecało wstrzemięźliwość w tego typu podróżach.

Teraz Białoruś otwiera swą granicę w ruchu bezwizowym przed Polakami, jednak nasz resort spraw zagranicznych ustami swego rzecznika Łukasza Jasiny ostrzega: „Biorąc pod uwagę dotychczasową i trwającą politykę Aleksandra Łukaszenki wobec Polski i Polaków podchodzimy do wszelkich jego oświadczeń, nawet takich, z dużą ostrożnością i nie zakładamy istnienia dobrej woli. W stosunku do obywateli Polski obowiązuje nadal, od kilku miesięcy zalecenie, by unikać podróży na Białoruś”.