O sprawie poinformował polonijny portal „Głos znad Niemna”, który opublikował zdjęcie pustego placu ze zrównaną powierzchnią, na którym wcześniej stały rzędy krzyży i kamień poświęcony „Żołnierzom III i VI Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego poległym w 1944 roku” w Mikuliszkach.

Na akt białoruskiego barbarzyństwa zareagowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- „Polska potępia wszelkie akty bezczeszczenia pamięci żołnierzy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w obronie swojej Ojczyzny. Wzywamy białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania haniebnych działań wymierzonych w polską pamięć na Białorusi”

- czytamy w oświadczeniu.

- „To trudny do wyjaśnienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewytłumaczalne podważenie wzajemnych zobowiązań Polski i Białorusi w zakresie ochrony miejsc pamięci. Wzywamy władze w Mińsku do zaprzestania tych praktyk przypominających najczarniejsze karty z historii komunistycznego reżimu”

- dodaje resort.