- Nazywany „apostołem Kazachstanu”, polski kapłan z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, wieloletni więzień łagrów Gułagu, który w roku 1955 nie skorzystał z możliwości powrotu do ojczyzny. Dobrowolnie pozostał w Kazachstanie, dokąd zesłano go dziesięć lat wcześniej po to, by realizować dzieło misyjne w całej sowieckiej Azji Środkowej – pomimo licznych szykan i prześladowań – czytamy.

Więcej - CZYTAJ