Grodzieński Sąd Obwodowy skazał dziś działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Prezydent RP.

- „Reżim białoruski haniebnie skazał dziś Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. Polska historia końca XX wieku pokazuje, że moskiewscy namiestnicy stający przeciw własnemu społeczeństwu muszą upaść, a sprawiedliwość wygra”

- napisał Andrzej Duda.

- „Zwycięży Wolna Białoruś i jej wierny syn Andrzej Poczobut!”

- dodał.